Preskoči na vsebino | Preskoči na navigacijo

Sekcije

Urbane zelene površine kot življenjski prostor

14.12.2016

V petek, 9 decembra 2016, so francoska Alpska mesta leta organizirala razpravo o biotski raznovrstnosti. Rezultat slednje e bilo pestro dopoldansko sreč anje, ki je postreglo s kopico idej o novih temah, o katerih bi lahko razpravljali na prihodnjih sreč anjih.

V sprošč enem vzdušju ob kavi je Christophe Ferlin, vodja Oddelka za krajino in biotsko raznovrstnost obč ine zbranim predstavil svoje zamisli glede gradnje novega vrtnega središč a v Annecyju in jih podkrepil z naslednjimi številkami: 2,6 hektarja, 5.600 kvadratnih metrov zemljišč a pokritega z rastlinjaki, 85 zaposlenih in 7,5 milijona evrov za gradnjo. Nato so mu predstavniki in predstavnice Chambéryja, Chamonixa in Annecyja sledili po labirintu nastajajoč ih rastlinjakov do preddverja, bodoč ih pisarn, toplarne na lesno biomaso, namenjene ogrevanju rastlinjakov, vse do zbiralnika za deževnico, namenjenega zalivanju rastlin.

Sestanek se je nadaljeval v sejni sobi annecyjskega obč inskega sveta. Thierry Billet in Christophe Ferlin sta zbranim obelodanila, da orastlinjenje predstavlja le eno od nalog tamkajšnjega Oddelka za krajino in biotsko raznovrstnost. Med pobude, ki jih obč ina uresnič uje samostojno, sodijo tudi vzpostavljanje mesta brez pesticidov, diferencirano urejanje zelenih površin, opazovalni urad za biotsko raznovrstnost, skupnostni in č etrtni vrtovi, č ebelnjaki in nastajajoč a mestna kmetija. Poklicni profil mestnih vrtnarjev se je precej razširil, saj dandanes prispevajo tudi k družbeni slogi, osvešč anju o ekologiji in znanstvenemu opazovanju biotske raznovrstnosti . Christophe je bil iskren: "Pred štirimi, morda petimi leti še nismo dojeli, da zelene površine predstavljajo tudi življenjski prostor in niso zgolj za okras." Raven upravljanja z mestnimi zelenimi površinami postaja vse zahtevnejša. Vprašanje "Kako izkoreniniti plevel?" je nadomestilo vprašanje "Zakaj izkoreniniti plevel?" Predstavniki in predstavnice Chambéryja in Chamonixa so poroč ali tudi o svojih izkušnjah, denimo z vzpostavitvijo skupnostnega sadovnjaka v Chambéryju.

Po pregledu informacij o novostih v okviru društva "Alpsko mesto leta" so udeleženci in udeleženke razpravljali še o temah, o katerih bi bilo smotrno razpravljati tudi z drugimi č lanskimi mesti in jih vključ iti v skupne projekte. Bili so si edini, da med tovrstne teme zagotovo sodijo biotska raznovrstnost v mestih, alternativne oblike mobilnosti, pametna mesta in onesnaževanje zraka. Naslednje sreč anje francoskih Alpskih mesta leta je predvideno za mesec februar 2017. Predstavniki in predstavnice se bodo takrat sreč ali v Chambéryju in razpravljali o konceptu pametnih mest.

Dodatne informacije: www.annecy.fr/355-espaces-verts-et-fleurissement.htm (fr)

Gap Chambéry Brig-Glis Sondrio Sonthofen Herisau Trento Bolzano Bad Reichenhall Bad Aussee Belluno Villach Maribor Idrija Annecy Lecco Chamonix Tolmin Tolmezzo karte_alpen.png

 

 

 

 
Osebna orodja